สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ดอกบัว

เป็นดอกไม้มงคลที่สอดคล้องกับนามของโรงเรียนและถือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

 

อักษรชื่อย่อของโรงเรียน

บ.ท.ว.

 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง – สีน้ำเงิน

สีเหลือง    คือ    ความเป็นผู้มีธรรม

สีน้ำเงิน    คือ    ความตั้งมั่นในอุดมการณ์

 

คำขวัญ

ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

 

อัตลักษณ์

รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

กีฬาเด่น