กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยา แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0822978726
อีเมล์ : Sang-sure-y@hotmail.com

นางสาวดาริกา ปานะโปย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0857584044
อีเมล์ : lek_winsome2525@hotmail.com

นายศุภชัย ทองดอนดู่
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0981104128
อีเมล์ : supachai4128@gmail.com