เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง  มาร์ชโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

               

คำร้อง : อาจารย์จรัญ  เกษมสายชล
ทำนอง : อาจารย์จรัญ  เกษมสายชล

 

                    อุบลชาติงามเด่นเป็นสง่า                                   ช่วยนำพาคติธรรมนำวิถี                   

                    พึงทำตนเปรียบอุบลพ้นนที                                สร้างความดีเป็นศรีนำประจำตน

                    ถิ่นบัวงามสมนามบัวปากท่า                               เหลืองน้ำเงินพาสร้างสรรค์หมั่นฝึกฝน

                    รู้รักเกียรติรับผิดชอบกอบกิจตน                        ก่อเกิดผลสันติสุขทุกเวลา

                    อุดมธรรมคุณหนุนให้เลิศ                                   ก่อกำเนิดสถาบันการศึกษา

                    เราชาวบัวปากท่าวิทยา                                      ปฏิญาณร่วมรักษาเกียรติคุณ