กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวประภาพร แย้มสมุทร
อัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0890877028
อีเมล์ : prapaporn1218@gmail.com