ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 551) 22 มี.ค. 65
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถ ทางด้านกีฬาเซปักตะกร้อ เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียนฟรี ที่พักฟรี อยู่กินฟรี มีครูดูแล 24 ชั่วโมง) (อ่าน 804) 14 ก.พ. 65
ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 758) 09 พ.ย. 64
ตารางสอนคุณครูรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 746) 09 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 852) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 805) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา (อ่าน 1144) 17 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1558) 12 ธ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1499) 30 พ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 1551) 20 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1301) 30 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1310) 26 ต.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1315) 12 ต.ค. 61
ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 29) 09 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา (อ่าน 3895) 19 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1449) 23 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตการบริหารงานของโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา (อ่าน 1373) 05 มี.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 1100) 06 ม.ค. 60
โครงการ มฉก. บริการชุมชน ให้บริการตรวจสุขภาพ และจ่ายยา ฟรี ! ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 (อ่าน 982) 06 ม.ค. 60